Condicions generals de venda

Condicions generals de venda

Les següents condicions s’apliquen a persones que compren entrades a través de la pàgina web del Grup Aspro Parks.

 1. Utilització de mitjans de comunicació electrònics
  Els usuaris de la plataforma de venda en línia a la qual s’accedeix des del lloc web del Grup Aspro Parks declaren estar familiaritzats amb els mitjans de comunicació electrònics i coneixen els riscos de seguretat de dades associats a la seva utilització. Els usuaris es comprometen a utilitzar aquests mitjans electrònics únicament d’una manera jurídicament acceptable.
 2. Adquisició d’una entrada
  En comprar una entrada, el comprador accepta les disposicions corresponents a la seguretat, l’accés i els reglaments suplementaris relatius a la visita al centre: les entrades es poden adquirir únicament mitjançant la utilització del lloc web oficial. Així mateix, el comprador és conscient que en cas que aquests reglaments no siguin respectats, se li denegarà l’accés al centre sense cap indemnització. A més, els usuaris declaren disposar de la capacitat legal necessària per a vincular-se a aquestes condicions generals de venda, així com per a utilitzar i, si escau, contractar a través del lloc web de conformitat amb les dites condicions. Pel que fa a aquestes, els usuaris declaren conèixer-les, entendre-les i acceptar-les en la seva totalitat. Els usuaris declaren que tota la informació per ells subministrada en el curs de la utilització d’aquest lloc web, i en especial, en el curs del procés de compra d’entrades, és certa, veritable, completa i precisa.
 3. Personalització de l’entrada i identificació
  Les entrades són personals i intransferibles. Les entrades han de protegir-se contra el deteriorament ocasionat per l’aigua o altres matèries líquides. Està prohibit de modificar o copiar les entrades. La utilització de tota entrada està reservada a la persona el nom i cognoms de la qual hi figuren. En l’accés al centre d’oci es pot exigir un document (DNI, NIE o passaport) que permeti la identificació del portador. El centre d’oci pot així mateix verificar la validesa d’una entrada mitjançant un lector de codi de barres.
 4. Tipus d’impressora
  Per a imprimir la seva entrada ha d’utilitzar una impressora de raig de tinta o làser; les impressores matricials no garanteixen una qualitat suficient. Una entrada és vàlida (tant en color com en blanc i negre) només si ha estat impresa amb una qualitat d’almenys 300 dpi i si no ha estat impresa en mode “esborrany”. És responsabilitat del comprador que l’entrada estigui impresa sobre paper format A4 o 8½” x 11″, que la impressora sigui de tipus estàndard i que el cartutx de tinta o el tòner continguin prou tinta.
 5. Entrades deteriorades
  En cas que les imatges tramades o els codis de barres estiguin deteriorats de la manera que sigui, l’entrada perd la seva validesa. Si es detecta una entrada falsificada o adquirida de forma fraudulenta (cosa que n’implica la denúncia a les autoritats competents), els centres d’oci es reserven el dret de denegar l’accés a totes les entrades i de reemborsar els portadors d’entrades no falsificades.
 6. Impossibilitat de fer ús de les entrades per causes alienes al Grup Aspro Parks
  1. Error en la compra. En cas que el comprador s’equivoqui i adquireixi una entrada per a un altre centre, el comprador no tindrà cap dret a sol·licitar-ne el reemborsament. A cada pas del procés de compra s’especifica clarament el nom del centre d’oci en qüestió. És important que el comprador comprovi aquestes dades abans de finalitzar el procés de compra.
  2. Tancament del centre per canvis climatològics: Si el centre d’oci es veu obligat a tancar després que hi hagin accedit clients, s’aplicaran les normes d’aquest centre per a aquestes circumstàncies. En cas de no poder accedir-hi per raons climatològiques o alienes al centre, el comprador ha de demanar pel responsable del centre en aquell moment; si no ho fa, perdrà qualsevol dret que pogués assistir-lo.
  3. Causes atribuïbles al comprador. En cas que no es pogués fer ús de les entrades adquirides per una causa l’origen de la qual sigui responsabilitat exclusiva del client (qualitat deficient de la impressió o deteriorament de les entrades, per exemple) no tindrà dret al reemborsament del seu import.
 7. Dret de desistiment
  La compra d’entrades realitzades a través d’aquest lloc web, en referir-se a activitats d’esplai i tenir un període específic per al seu gaudi, no admetrà canvis, devolucions ni l’exercici del dret de desistiment, de conformitat amb amb el que es disposa enl’article 103. l) de Reial decret legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 8. Protecció dels drets d’autor
  El contingut del lloc web del Grup Aspro Parks està íntegrament protegit per la Llei sobre els drets d’autor. Per tant, tota descàrrega o còpia d’una pàgina o una part del lloc web del Grup Aspro Parks està autoritzada únicament si no es modifica la notificació dels drets d’autor i d’altres termes protegits. En cas que se’n fes una descàrrega o una còpia per altres mitjans, tots els drets associats a aquesta informació són propietat del Grup Aspro Parks i/o de les societats propietàries dels centres d’oci. Està estrictament prohibit de donar una utilització comercial al lloc web del Grup Aspro Parks.
 9. Limitacions de responsabilitat
  El Grup Aspro Parks i/o els centres d’oci rebutgen tota responsabilitat derivada dels danys i/o perjudicis personals o materials ocasionats per la imprudència o l’incompliment de les normes de comportament i ús d’instal·lacions del Centre. El Grup Aspro Parks no garanteix l’exactitud de les informacions presentades sobre el seu lloc web, tant pel que fa a la seva veracitat com a la seva integritat. El Grup Aspro Parks no és responsable dels danys resultants d’errors de telecomunicació, de problemes tècnics, de fallades dels sistemes o de manipulacions il·legals dels sistemes informàtics implicats, independentment del lloc i de la forma de l’alteració. Així mateix, queda exclosa tota responsabilitat associada a danys causats per un funcionament incorrecte, interrupcions (manteniment inclòs) o una sobrecàrrega del sistema. El Grup Aspro Parks no és responsable dels danys directes o indirectes derivats dels serveis o de la informació oferta en el seu lloc web, excepte en cas d’una negligència greu o d’un frau comès pels centres d’oci. Queda també exclosa la responsabilitat corresponent als danys causats per la interconnexió amb altres llocs web. El Grup Aspro Parks li recorda que de la interacció amb altres llocs desconeguts per Grup Aspro Parks en pot resultar un funcionament incorrecte, i no assumirà cap responsabilitat associada al contingut, els productes, els serveis i altres prestacions proporcionades per aquests llocs. Les informacions ofertes sobre el lloc web del Grup Aspro Parks estan destinades únicament a una utilització privada i a informar una persona que podria visitar el centre. Els usuaris queden advertits que aquestes informacions poden ser modificades en qualsevol moment sense previ avís.
 10. Dret aplicable
  Aquest contracte està sotmès exclusivament a la legislació espanyola, i per a resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució d’aquestes condicions, seran competents els jutjats i/o tribunals segons la legislació aplicable.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Atenent a una de les principals preocupacions dels usuaris, totalment legítima, el Grup Aspro Parks es compromet seriosament sobre aquests dos aspectes essencials: la confidencialitat i la seguretat de les informacions que circulen per la xarxa. En comprar una entrada, la informació personal introduïda a “El meu compte” és codificada pel programa d’encriptació SSL abans que les dades siguin enviades. D’aquesta manera és impossible que una tercera persona pugui tenir accés a les seves informacions personals. El Grup Aspro Parks es compromet a no cedir a tercers dades corresponents a persones que compren entrades electrònicament. Tota dada personal serà tractada de forma confidencial. Únicament s’emmagatzemaran les dades necessàries per a l’execució del procés comercial, i es podran usar per a comunicacions de màrqueting si l’usuari ho ha autoritzat prèviament.

Online Tickets

Compra les teves entrades en línia ara mateix!

Volgende show: 13:30 uur - Dolfijnenshow
En aquest moment: Actueel weerbeeld als pictogram 22 °C
Obrir xat
1
Marineland Catalunya
👋 Hola. Sóc Marine, l'assistent de suport de Marineland Catalunya.
En què et puc ajudar?